مبحث سلام به من نگاه کن

حجم فایل : 1014.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا علوم تجربی اول دبستان
مبحث : سلام به من نگاه کن

این فصل ، آشنایی با حواس پنج گانه و مباحث پیرامون آن می پردازد .
حواس پنج گانه به هر انسان کمک می کند که پیرامون خود را بشناسدو از محیط اطراف خود تجربه های ملموس و یادگیری هایی ماندگار داشته باشد . حواس پنج گانه

با توجه به اعضای بدن که وسیله است ، نتیجه و پاسخ به شرح زیر است : بینایی و شنوایی دو حسی هستند که بیشترین نقش را در شناخت جهان دارند .
افراد ناشنوا که حس شنوایی ندارند می توانند محیط اطراف خود را بوسیله ی دیگر حواس خود مانند لامسه و بویایی و بینایی و چشایی بشناسند .
افرادی که نابینا هستند و حس بینایی ندارند می توانند بوسیله حس شنوایی ، بویایی ، لامسه و چشایی محیط اطراف خود را بشناسند .
چند نکته برخی از کارها به چشم یا گوش ما آسیب می زند مانند : صداهای بلند و بازی های خطرناک ، نزدیک تلویزیون نشستن و ....
حواس و اعضای بدن ما نعمت های خداوند هستند و باید از آنها مواظبت کنیم . بعضی حیوانات حس بویایی قوی دارند . مانند : سگ ، کوسه
بعضی حیوانات حس بینایی قوی دارند . مانند : عقاب
بعضی حیوانات حس شنوایی قوی دارند . مانند : خرگوش ، سگ
بوسیله زبان و حس چشایی ، مزه های مختلف ِ شیرین ، شور ، ترش ، تلخ و تند را حس کرده و می شناسیم .
بوسیله ی پوست و حس لامسه ، ویژگی های مختلف اشیاء و اجسام را می شناسیم و ویژگی هایی مانند : زبری و نرمی ، گرم و سرد ، اندازه و ....
بعضی مشاغل نیاز به دانستن داشتن یکی از حواس قوی دارد . مانند : خلبان نیاز به حس بینایی قوی دارد یا نیاز به حس شنوایی قوی دارد .
دانش آوز عزیز ، در کدام شغل ، لمس کردن ، چشیدن و بو کردن اهمیت بیشتری دارد ؟ پایان...